การทดสอบภาษาอังกฤษโดยได้รับความสนับสนุนจากทางสถาบันเอ็ดยูดี (EduDee)

โพสต์3 ก.พ. 2561 03:53โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2561 18:09 ]

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยได้รับความสนับสนุนจากทางสถาบันเอ็ดยูดี (EduDee) ซึ่งดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ มาช่วยดำเนินการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เทียบมาตรฐาน CEFR ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้Comments