การเตรียมความพร้อมรับการประเมินติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบที่ 1 (รอบลงพื้นที่)

โพสต์15 มิ.ย. 2565 18:18โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางสาวจิรารัตน์ ธนะวิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา ต้อนรับนายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา พร้อมด้วย นายเสถียร บัวเขียว เข้าพบปะ เยี่ยม ให้กำลังใจ ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบที่ 1 (รอบลงพื้นที่)


Comments