การติดตามและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูผู้ช่วย

โพสต์3 ต.ค. 2562 22:21โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางสาวลำพูล ลาพานิช  รองผู้อำนวยการ นางสาวเกษมศรี  ลาภรัตน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูผู้ช่วย จำนวน ๓ ราย ในการนี้ นายสุพรรณ พันธ์สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้เกียรติร่วมการประเมินครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมลำดวน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments