การติดตามและรับรองการรายงานตนเองของสถานศึกษา SAR

โพสต์21 มี.ค. 2562 00:09โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2562 06:55 ]

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการติดตามและรับรองการรายงานตนเองของสถานศึกษา SAR ในการนี้ นายสุพรรณ พันธ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการติดตาม ณ ห้องประชุมบริดจสโตน ซึงมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments