การติว O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์21 ม.ค. 2564 01:04โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2564 01:06 ]
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้จัด ติว O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. ม.6 กลุ่ม D กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา วิทยากรคือ คุณครูนุศราพร อินลี และคุณครูพิทวัส โทตระกูล 
2. ม.6 กลุ่ม C กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยากร คือ คุณครูอัจฉรียา นารีวงศ์ และคุณครูจิราพร เพชรแกมแก้ว 
3. ม.6 กลุ่ม A กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยากร คือ คุณครูนันทิยา วงศ์วิจิตร
4. ม.6 กลุ่ม Eกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยากร คือ คุณครูณัฐธยาน์ ขันบุตร และคณะ
5.ม.6 กลุ่ม B กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยากร คือ คุณครูณัฐพร ก้อนรัตน์Comments