การตรวจเยี่ยมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:07โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:07 โดย Jetsada Siriphok ]


         เช้าวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ท่านผู้อำนวยการ นิยม  รักพรม นำทีมงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสร้างความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 5 ท่าน ได้แก่  

                1.นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร  ประธานกรรมการ

                2.นายเกริกเกียรติ หิรัญนุเคราะห์  กรรมการ

                3.นายวรศักดิ์  กฤษฎาชาตรี

                4.นางอารี  ทรงกรด กรรมการ

                5.นายนิรันดร์  ลาภสาร กรรมการและเลขานุการ

           โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด

Comments