การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)

โพสต์9 มิ.ย. 2564 18:16โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) ซึ่งจัดโดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อจัดทำข้อมูลของโรงเรียนให้สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลส่วนกลาง และมีคลังข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาครอบคลุมทุกงาน และเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
Comments