การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โพสต์19 พ.ย. 2565 03:59โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอำนาจเจริญComments