การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะการ Coding บูรณาการ STEM ศึกษา

โพสต์23 ก.ย. 2564 03:18โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะการ Coding บูรณาการ STEM ศึกษา เพื่อสร้างความปลอดภัยและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments