การอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์15 ก.พ. 2562 17:36โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ค่ายยุวกาชาดชั่วคราว โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้


Comments