ค่ายจูงมือน้องเดินสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:28โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:28 โดย Jetsada Siriphok ]

      ด้วยงานแนะแนวโรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้จัดกิจกรรมตามโครงการค่ายจูงมือน้องเดินสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2560 ณ ห้องลำดวน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าของโรงเรียนปทุมราชวงศา ที่ประสบความสาเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จากทั่วประเทศ ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 123 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

คลิกดูรูปทั้งหมดกล้องที่1

คลิกดูรูปทั้งหมดกล้องที่2

คลิกดูรูปทั้งหมดกล้องที่3

คลิกดูรูปทั้งหมดกล้องที่1

คลิกดูรูปทั้งหมดกล้องที่2

คลิกดูรูปทั้งหมดกล้องที่3

Comments