ค่ายจูงมือน้องเดินสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์21 ต.ค. 2561 08:25โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

ด้วยงานแนะแนวโรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้จัดกิจกรรมตามโครงการค่ายจูงมือน้องเดินสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบริดจโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าของโรงเรียนปทุมราชวงศา ที่ประสบความสาเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จากทั่วประเทศ ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments