ค่ายจูงมือน้องเดินสู่รั้วมหาวิทยาลัยครั้งที่ 9

โพสต์30 ต.ค. 2558 23:50โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2558 23:50 โดย Jetsada Siriphok ]

งานแนะแนวโรงเรียนปทุมราชวงศาได้จัดทำโครงการค่ายจูงมือน้องเดินสู่รั้วมหาวิทยาลัย   ครั้งที่ 9   ประจำปีการศึกษา  2558  ในระหว่างวันที่   24 – 25  ตุลาคม   2558  ณ   ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Comments