ค่ายดอกจานจามจุรี ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์4 พ.ย. 2561 04:02โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

ด้วยคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน ๕๑ คน ได้จัดทำโครงการค่ายดอกจานจามจุรี ครั้งที่ ๔ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๓ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ จากโรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญและใกล้เคียงจำนวน ๑๒๕ คน โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Comments