ค่ายห้องเรียนพิเศษที่มีความสามารถทางด้านภาษา (FLIP) ปีการศึกษา 2561

โพสต์9 พ.ค. 2561 05:47โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2561 21:20 ]

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29 ได้จัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษที่มีความสามารถทางด้านภาษา (FLIP)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 และ 4/8 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม  2561 ณ ห้องลำดวน โดยประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้

Comments