ค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:30โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2560 23:30 โดย Jetsada Siriphok ]

       วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ท่านผู้อำนวยการ นายนิยม รักพรม ได้มาพบปะให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้มอบของที่ระลึกให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อขอบคุณที่ได้มาจัดกิจกรรมในครั้งนี้  โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments