ค่ายสอนเพิ่มศักยภาพคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ (สพฐ.) วิชาคณิตศาสตร์

โพสต์19 เม.ย. 2565 01:53โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2565 02:09 ]
งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIP) ได้จัดค่ายสอนเพิ่มศักยภาพคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ (สพฐ.) วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-3 โครงการห้องเรียนพิเศษ (GIP) โรงเรียนปทุมราชวงศา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ในระหว่างวันที่ 17 - 19 เมษายน 2565 โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยComments