ค่ายเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ (GIP) ม.1 ประจำปี 2560

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:40โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2560 23:40 โดย Jetsada Siriphok ]

    ด้วยงานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29 ได้จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องลำดวน อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งได้ประมวลภาพกิจกรรมดังนี้

ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมด

Comments