ค่ายเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ (GIP) ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์27 มี.ค. 2561 23:34โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2561 01:50 ]

ด้วยงานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29 ได้จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ (GIP) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งได้ประมวลภาพกิจกรรมดังนี้
Comments