ค่ายเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ (GIP) ม.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์25 มี.ค. 2562 20:26โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2562 00:07 ]

ด้วยงานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ (GIP) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร ๔ โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments