ค่ายวิชาการและทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(GIP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์9 ก.พ. 2562 01:27โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
 
ในระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการและทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (GIP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศดังนี้

Comments