ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเตรียมสอบ O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์25 ม.ค. 2561 00:32โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำโครงการค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเตรียมสอบ O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในการติวครั้งนี้ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A ติวที่ห้องลำดวน, กลุ่ม B ติวที่ห้องบริดจสโตน และกลุ่ม C ติวที่ห้อง Conference โดยการติวครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสดด้วย ซึ่งมีภาพบรรยากาศการติวดังนี้

Comments