เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อรายงานการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอำนาจเจริญ

โพสต์17 ส.ค. 2561 02:14โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29นายพิทยา ไชยมงคลพร้อมด้วย ดร.ไพฑูรย์ ขันแก้ว ประธาน สมป.อจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา นางสาวลำพูล ลาพานิช นางสาวเกษมศรี ลาภรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา นายกิตติ ครองบุญ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อรายงานการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอำนาจเจริญ

Comments