เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ของโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทย กับประเทศสิงคโปร์

โพสต์18 พ.ย. 2563 02:21โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2563 03:10 ]
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ของโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทย กับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments