คณะบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี ๓ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวน PLC

โพสต์15 มิ.ย. 2562 01:44โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2562 02:14 ]
วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ นำทีมผู้บริหารและวิทยากรแกนนำ PLC โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับคณะบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี ๓ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งได้มาศึกษาดูงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ของโรงเรียนปทุมราชวงศา ณ ห้องประชุมบริดจสโตน ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้Comments