คณะบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศาร่วมกันปฏิญญาโรงเรียนสุจริต (Upright School Declaration)

โพสต์8 ก.ย. 2559 01:31โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2559 01:31 โดย Jetsada Siriphok ]


          เช้าวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น.โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ประชุมเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคารเรียน 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยก่อนการประชุม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิชิต กะมณี คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ร่วมกันทำกิจกรรม "ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต (Upright School Declaration)"  ดังนี้
             1.เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
             2.เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน
          3.เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

             ทั้งหมดนี้ เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล

Comments