คณะครูและนักเรียนร่วมใจกันทำกิจกรรมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก

โพสต์13 ก.ย. 2561 03:17โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2561 03:58 ]

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๔๐ น. คาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมใจกันทำกิจกรรมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยได้ทำความสะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments