คณะกรรมการตรวจโรงอาหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

โพสต์19 พ.ย. 2565 03:34โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานการตรวจโรงอาหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 Comments