คณะรองผู้อำนวยการใน สพม.29 มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ DLIT และระบบ SMSS

โพสต์8 ก.ย. 2558 22:58โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2558 22:58 โดย Jetsada Siriphok ]

วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารและครูบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศาได้มีโอกาสต้อนรับคณะรองผู้อำนวยการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ทุกท่าน เพื่อมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการสถานศึกษา(SMSS) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการปฏิบัติงาน ต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments