คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ออกมาแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6

โพสต์30 ก.ย. 2563 22:03โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

ช่วงบ่ายวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ออกมาแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6/1 - 6/6 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้Comments