โค้งสุดท้ายกับการติว O-NET วิชา ฟิสิกส์ ชั้น ม.6

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:13โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2560 23:13 โดย Jetsada Siriphok ]

       ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ในรายวิชา ฟิสิกส์ โดยมีวิทยากร คือ  ครูอัจฉรียา นารีวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการนี้ท่านผู้อำนวยการ นายนิยม รักพรม นำทีมคณะผู้บริหารโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้มาให้กำลังใจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ทำการติว O-NET ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา  ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

รวมรูปภาพโค้งสุดท้ายกับการติว O-NET ม.6 ประจำปี 2559


Comments