โค้งสุดท้ายกับการติว O-NET วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:15โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2560 23:15 โดย Jetsada Siriphok ]


        ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยากร คือ  ครูณัฐพร  ก้อนรัตน์  ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจและมีความตั้งใจในการติวเป็นอย่างมาก โดยมีภาพบรรยากาศการติวดังนี้


Comments