โครงการเปิดชั้นเรียนสาธารณะ PR PUBLIC OPEN CLASS

โพสต์14 ม.ค. 2563 05:37โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2563 05:38 ]
           
         วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ต้อนรับ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการเปิดชั้นเรียนสาธารณะ (Public Open Class) ตามแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community:SLC) ซึ่งโครงการนี้โรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทปิโก (จำกัด) มหาชน ได้ดำเนินการเปิดชั้นเรียนสาธารณะ ในระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 การเปิดชั้นเรียนสาธารณะในครั้งนี้ มี ผศ.ดร.เออิสุเกะ ไซโตะ (Eisuke Saito ,Ph.D) อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจาก Monash University,Australia) และคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทปิโก(จำกัด)มหาชน ร่วมบรรยายพิเศษและปฏิบัติงานร่วมกับครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการเปิดชั้นเรียนสาธารณะ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา 
Comments