โครงการเปิดหลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

โพสต์2 ธ.ค. 2562 23:41โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 - 10.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จัดโครงการเปิดหลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management)ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในด้านวิชาการด้านอาชีพที่หลากหลายรวมถึงการเรียนเพื่อการมีงานทำในอนาคตซึ่งเป็นการจัดการทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
::>คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติมComments