โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GIP)

โพสต์26 ม.ค. 2562 22:35โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIP) โรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งประมวลภาพกิจกรรมได้ดังนี้


Comments