โครงการพัฒนาสร้างโอกาสทางการศึกษา และ พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมย่อย เข้าค่ายวิชาการนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดอำนาจเจริญ ค่าย7

โพสต์20 พ.ค. 2561 22:55โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2561 17:40 ]

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นำทีมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดโครงการพัฒนาสร้างโอกาสทางการศึกษา และ พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมย่อย เข้าค่ายวิชาการนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดอำนาจเจริญ ค่ายที่ 7 ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน และห้องประชุมลำดวน โดยมี 4 โรงเรียนที่เข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนปทุมราชวงศา โรงเรียนชานุมานวิทยาคม โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม โรงเรียนลือวิทยาคม ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments