โครงการพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์9 ม.ค. 2561 17:12โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2561 17:32 ]

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมบริดสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิยม รักพรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้ด้วย โดยประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้ 
Comments