โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2560

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:28โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:28 โดย Jetsada Siriphok ]


        วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นศูนย์สอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2560 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีภาพบรรยากาศก่อนการสอบดังนี้

Comments