โครงการ รด.จิตอาสา เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ. 2561

โพสต์13 มิ.ย. 2561 00:52โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วัน พุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 โรงเรียนปทุมราชวงศา นำนักศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการ รด.จิตอาสา จำนวน 109 นาย โดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอปทุมราชวงศา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปทุมราชวงศา เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ. 2561 (Beat Plastic Pollution "It's you can't it, refuse it รักษ์โลก เลิกพลาสติก" โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ปล่อยปาเยี่ยมป่าสร้างฝายให้แผ่นดินภายใต้โครงการส่วนราชการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. เพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ป่าชุมชน    หินกองนามน อ่างเก็บน้ำห้วยกินกอง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ


Comments