โครงการโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง (School Twinning)

โพสต์27 ก.พ. 2561 22:06โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2561 22:44 ]

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 งานแนะแนวโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง (School Twinning) ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ  ซึ่งมีโรงเรียนปทุมราชวงศาเป็นโรงเรียนพี่และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง เป็นโรงเรียนน้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนปทุมราชวงศาและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้องและให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments