โครงการ"รวมพลังเด็กและเยาวชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติด"

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:33โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:33 โดย Jetsada Siriphok ]


     วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดโครงการ"รวมพลังเด็กและเยาวชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติด" ณ ห้องบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2560 ในการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นิยม รักพรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่มาอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments