โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะการประกอบอาชีพในชุมชนกิจกรรมผลิตนักขายผลิตภัณฑ์แลบริการชุมชนออนไลน์ของเด็กและเยาวชน จังหวัดอำนาจเจริญ

โพสต์18 พ.ย. 2564 00:38โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะการประกอบอาชีพในชุมชนกิจกรรมผลิตนักขายผลิตภัณฑ์แลบริการชุมชนออนไลน์ของเด็กและเยาวชน จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา

Comments