โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ

โพสต์15 พ.ย. 2564 19:43โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้แก่ นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ  นายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้ 


Comments