โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

โพสต์17 พ.ย. 2565 20:15โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ออกเยี่ยมบ้านเพื่อมอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภค จำนวน 5,000 บาท ให้กับนักเรียน ด.ญ.ธันย์ชนก ชินโคตรพงษ์ ชั้น ม.1/7  ซึ่งเป็นนักเรียนที่ขยัน ตั้งใจเรียน และกตัญญูในการดูแลบิดาที่ได้รับอุบัติเหตุทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้Comments