ครูบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศาได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาเรื่องการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

โพสต์11 ก.ย. 2561 05:36โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2561 05:39 ]

วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชธานีจัดการประชุมสัมมนาเรื่องการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ในการนี้ครูบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณครูณัชธฤต เกื้อทาน คุณครูสบาไพ คำเลิศ คุณครูพีรวัส  พันธ์สุวรรณ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


 

Comments