ครูชาวจีนกล่าวอำลาในการปฏิบัติหน้าที่การสอน

โพสต์26 ก.ย. 2562 22:45โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ คุณครูชาวจีนกล่าวอำลาและท่านผู้อำนวยการ นิยม รักพรม และตัวแทนนักเรียนห้อง ม.๔/๗ (FLIP) ได้กล่าวขอบคุณที่ได้มามอบความรู้ทางด้านภาษาจีนให้กับนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา ในภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๒ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments