ครูณัชธฤต เกื้อทาน ได้รับรางวัล "นิสิตเก่าดีเด่น ใต้ร่มนนทรี สู่ 50 ปี คนดี คิดดี ศึกษาศาสตร์"

โพสต์1 ธ.ค. 2562 02:30โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.30 นายณัชธฤต  เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ บุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบรางวัล “นิสิตเก่าดีเด่น ใต้ร่มนนทรี สู่ 50 ปี คนดี คิดดี ศึกษาศาสตร์” ประเภทครู อาจารย์      นักวิชาการศึกษา ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา โดยได้รับมอบ  โล่รางวัลจาก รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
::>คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติม
Comments