คุณครูณัชธฤต เกื้อทาน เข้ารับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีพุทธศักราช 2562

โพสต์1 เม.ย. 2563 06:28โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2563 06:46 ]
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563  คุณครูครูณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีพุทธศักราช 2562  จากนายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี  2563  ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้Comments