ครูโรงเรียนปทุมราชวงศาได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

โพสต์6 ก.พ. 2560 19:20โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2560 19:20 โดย Jetsada Siriphok ]


      วันที่ 30 มกราคม 2560 นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) ให้เป็นกรรมการตัดสินและเลขานุการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 - ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนปทุมราชวงศา เป็นอย่างยิ่ง


Comments