คุณครูชาวต่างชาติกล่าวอำลานักเรียน

โพสต์25 ก.ย. 2561 19:05โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2561 19:10 ]

เช้าวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีกล่าวอำลาของครูชาวต่างชาติ ที่ได้เสร็จสิ้นภาระกิจการสอนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยคุณครูชาวต่างชาติทั้ง ๔ ท่านได้เล่าถึงความประทับใจต่างๆที่มีต่อนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้Comments